De kapper voor hem & haar bel 026-3112999 voor een afspraak

Dit privacy beleid beschrijft hoe Kapsalon ’t Slag alle informatie die u geeft wanneer u de website en onze salon bezoekt, gebruikt en beschermt.

Kapsalon ‘t Slag kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen.

Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je hebt het recht bij hen een klacht in te dienen wanneer je denkt dat wij niet goed omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.
Kapsalon ‘t Slag verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en /of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  • Voor- en achternaam:
  • Telefoonnummer:
  • Adresgegevens:
  • Geslacht:
  • E-mailadres:

Waarom we gegevens nodig hebben

Kapsalon’t Slag verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening /behandelingen uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Kapsalon’t Slag verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Kapsalon ‘t Slag zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Kapsalon ‘t Slag verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kapsalon ‘t Slag blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen\

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Kapsalon ’t Slag  zal zo snel mogelijk,  op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Kapsalon ’t Slag  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht melden

Mocht je een klacht hebben over hoe wij met jouw gegevens om gaan, dan kan je die indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Top